Ev kiralarında yıllık kira artış oranı açıklandı.Kira artışı nasıl hesaplanır? Kira artış oranı 2018- ağustos nedir, Kira Artış Oranı Neye Göre Hesaplanır?, kira artış oranı nasıl belirlenir
Ev sahibi ve kiracı arasında düzenlenen kira sözleşmesi Ağustos 2018 ayı içerisinde süresi bitmiş ve sözleşmeyi yenileyecek olanlar için kira artış oranları belli oldu. Kira artış oranını ev sahibi ve kiracı kendi arasında belirleyebildiği gibi, herhangi bir sorun yaşanmaması için her ayın 3’ün de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan enflasyon rakamları dikkate alınarak Yi-Üfe değerini geçmemek kaydı ile düzenlenmektedir.

Kira Artış Oranı Neye Göre Hesaplanır?
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır.

Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE haber bülteni ve kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.
a-) Bir önceki yılın (2017 Temmuz) aynı ayına göre değişim, (%25)
b-) 12 aylık ortalama değişim (Temmuz-2017 / Temmuz 2018) (% 17,41)

Yukarıda da görüldüğü gibi iki oran arasında çok fark bulunmaktadır.Bu fark aylar bazında artış ve azalış göstermektedir.

Bu durumda karışıklık oluşmaması için 6.Hukuk Dairesinin verdiği “ Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır.” karar ile giderilmiştir.

Kira Artışı Nasıl Hesaplanır ?
Açıklanan 2018 Temmuz TÜİK verilerine göre bir önceki ay baz alındığında Yİ ÜFE oranı yüzde 1,77 artış gösterdi. Bir önceki yılın aralık ayına göre (Aralık 2017) yüzde 17,56, bir önceki yılın aynı ayına göre (Temmuz 2018) yüzde 25 ve son 12 aylık ortalamaya göre yüzde 17,41 olmuştur.

Bu oranlar göz önüne alındığında 2018 Ağustos kira artış oranı, ev sahibi ve kiracılar için yasal üst sınır olan 12 aylık ortalama değer yüzde 17,41 şeklinde belirlenmiştir.

Örnek Kira Artış Hesaplaması
Kira Bedeli : 1000 TL
Kira Zam Oranı : % 17.41
Zam Bedeli (Maksimum) : 174,10TL
Zamlı Olarak Belirlenen Yeni Kira Bedeli (Maksimum) : 1.174,10-TL

Kaynak : TÜİK