İzale-i Şuyu Davası Nedir? Hangi Durumlarda Açılır ?

İzale-i Şuyu Ne Demektir?

Şuyu, ortaklık . İzale, giderilmek anlamına gelmektedir.
İzale-i şuyu : ortak mallarda , ortakların mallarının pay edilmesi ya da anlaşmazlık durumunda mahkemece satılarak hisseleri oranında paylaştırılmasıdır. Yani devlet yardımıyla ortaklık giderilir.

 Nedir?

Ortak mallarda ortaklığın giderilmesi amacıyla açılan davalardır.
Örneğin anne ya da babadan miras kalan bir gayrimenkulün satış durumunda , bir kardeş taşınmazın satılmasını isterken diğer kardeş bu karara karşı çıkabilir. Bu gibi durumlarda izale-i şuyu davası açılarak ortaklık giderilebilir.

Bu davalara sulh hukuk mahkemeleri bakar. Dava, anlaşmazlık yaşayan ortaklardan herhangi biri tarafından dilekçe verilerek açılır.

Dava sonucunda ortaklığın tamamı ortadan kalkar. Ortaklığın bir kısımı için izale-i şuyu davası açılamaz. Yani bu dava ortakların hepsini ilgilendirir. Dava açılması ortaklığın tamamından vazgeçilmek istenmesi demektir.

Mahkeme gayrimenkul hakkında karar verirken , gayrimenkulun bölünebilir olmasına dikkat eder. Eğer taşınmaz bölünebilir durumda ise paylara göre paylaştırma yapar , değil ise açık arttırma ile gayrimenkul satılır.

Dava sonucunda mahkeme kararı ile satış yapılarak satış bedeli paylarına göre hissedarlar arasında dağıtılır. Genelde taraflar mahkeme kararı ile yapılacak satışlardan zararlı çıktığı için , uzlaşmaya gidilir.

Hangi Durumlarda İzale-i şuyu ( ortaklığın giderilmesi ) Davası Açılabilir?

  • Tapulu gayrimenkuller

  • Sicile kayıtlı gemiler

  • Taşınırlar

  • Tahvil, tasarruf bonosu ve markalar

  • Para alacakları

gibi durumlarda açılır.

Genelde gayrimenkuller için ortaklığın giderilmesi gibi durumlarda karşımıza çıkar.

"Lemnos Emlak" Eğitimli ve Deneyimli , Bankacı ve Sigortacılar tarafından kurulmuştur. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek , yıllardır almış olduğu kurum kültürünü Emlak sektöründe de uygulamaktadır. Emlakçının kişisel taahhütlerinin yerine "kamuoyunda tanınan,Güvenilir,Eğitimli ve bilinen olma" gibi özellikleri taşıma arzusu içinde hareket etmektedir. Bizi Arayın : 05300163196 - 02328145041