İntifa Hakkı Nedir ? Nasıl Kurulur ?

İntifa Hakkı , kısaca bir başkasına ait olan taşınır ya da taşınmazları kullanma ve ondan faydalanma hakkıdır.

Ayni haklar arasında bulunan en güçlü haktır.

Bu hak ile sahibi konusu olan şey üzerinde tam kullanım hakkı sağlar. Fakat bunun aksi durum sözleşme ile belirlenebilir. Böylece bu hak sınırlanabilir.

Örneğin , bir baba oğluna bir arsa içerisinde bir ev versin ve o evi kullanma hakkı versin. Fakat bu arsada bulunan meyveleri toplama hakkını kendine saklayabilir. Bu durumda hakkı kısıtlamış olur. İntifa Hakkı miras bırakılamaz. Taşınmaz hakları , kuru mülkiyet hakkı ve intifa hakkı olarak ayrılır.

Bir taşınmazın İntifa hakkı başka birine verildiyse , kuru mülkiyet hakkı olan ( malik ) kişi , o taşınmazdan fayda sağlayamaz.

İntifa hakkının geçerli olabilmesi için Tapu Senedine tescil edilmiş olmalıdır.

İntifa Hakları Nasıl Kurulur ? Kuruluş Şekillerine Göre İntifa Hakları Nelerdir ?

Yasal İntifa Hakkı

Kanuni intifa hakkı kanunda öngörülen intifa haklarıdır. Taşınmaz üzerindeki kanuni intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile, durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir. Tescil edilmiş ise herkese karşı ileri sürülebilir . Kanundan doğan intifa hakları şunlardır:

  •  Mirasta sağ kalan eşin intifa hakkı.
  •  Ana babanın velayetleri altındaki küçüğün malları üzerindeki intifa hakkı.
  • Kocanın karısının malları üzerindeki intifa hakkı.

Sözleşme ile kurulan İntifa Hakkı

Bir taşınmaz maliki nasıl taşınmazını satabiliyorsa bir üçüncü kişi yararına intifa hakkı da tesis edebilir. Bu üçüncü kişi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Uygulamada çoğunlukla bir taşınmazın tamamına (kuru mülkiyeti ve intifa hakkına) sahip olan kimse intifa hakkını üzerinde tutarak kuru mülkiyetinin satışını yapmakta bu yolla intifa hakkının kütüğe tescili zarureti doğmaktadır.

Mahkeme kararı ile kurulan İntifa Hakkı

Mahkeme kararına istinaden kurulacak intifa haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı aranır.

İntifa Hakkı Süresi Nedir ?

İntifa Hakkı süreli ya da süresiz tanımlanabilir. Bu süre tüzel kişilerde 100 senedir. 100 senenin sonunda bu hak sonra erer.

Lemnos Emlak Gayrimenkul Danışmanı- 0(530)0163196 - 0(232)8145041 : Ekonomist Bankaların farklı bölümlerinde, Sigorta şirketinde ve bir şirketin Finans bölümünde çalıştı. Gayrimenkul Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Satın Alma Uzmanlığı, Bireysel Emeklilik ve Segem, Dış Ticaret Uzmanlığı gibi konularda lisans ve sertifikaları bulunmaktadır. Öğrenmek istediğiniz konular hakkında size bilgi verebilir. Ersoy Toptaş ; Dünyaca ünlü Ekonomi Siteleri investing.com ve tradingview' de yazarlık yapmaktadır.