İnşaat Ruhsatı Gerekmeyen Yapılar

Bir arsa üzerinde inşa edilmesi planlanan yapılar için İmar Kanunu gereğince, inşaat ruhsatının alınması gerekmektedir. Ancak bazı yapılar için bu ruhsatın alınması zorunlu olmamaktadır. Peki, inşaat ruhsatı gerektirmeyen yapılar nelerdir?

Arsa üzerinde inşa edilecek yapılar

Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde; Kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir.

İmar Kanununun kapsamına giren bütün yapılar için 26’ıncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı alınması mecburidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasını gerektirir.

Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.

“Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, bütünleşmiş (entegre) tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı şartı aranmamaktadır.”

Ruhsata tabi binalar için; Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren 2 yıldır.

Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte 5 yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır.

Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır. Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz.

Ancak inşaat sahasında artış, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde değişme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce ödenen harç tutarı, tenzil edilir.

Yeni durumda hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz. Diğer kanunlardaki muafiyet hükümleri saklıdır.

"Lemnos Emlak" Eğitimli ve Deneyimli , Bankacı ve Sigortacılar tarafından kurulmuştur. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek , yıllardır almış olduğu kurum kültürünü Emlak sektöründe de uygulamaktadır. Emlakçının kişisel taahhütlerinin yerine "kamuoyunda tanınan,Güvenilir,Eğitimli ve bilinen olma" gibi özellikleri taşıma arzusu içinde hareket etmektedir. Bizi Arayın : 05300163196 - 02328145041