İmar Barışı Fırsatı

TBMM’de 11 Mayıs tarihinde kabul edilen 7143 sayılı kanunla imar barışına ilişkin detaylar belli oldu.

TBMM’de 11 Mayıs tarihinde kabul edilen 7143 sayılı kanunla imar barışına ilişkin detaylar belli oldu. 3194 Sayılı İmar Kanununa ilave edilen geçici maddeye göre İmar Barışı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor. 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılacak başvuru ile emlak vergi değeri üzerinden konutlar için yüzde üç; ticari kullanımda yüzde beş oranında kayıt bedeli alınacak.

Kaçak Yapılara, Yapı Kayıt Belgesi verilecek

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lemnos Emlak Gayrimenkul Danışmanı Ersoy Toptaş “Binanın mevcut durumu dikkate alınarak İmar Barış kapsamına kaçak yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilecek. Belge yapı sahibinin beyanına göre, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu dikkate alınarak verilecek. Başvuru sırasında emlak vergi değeri üzerinden konutlar için yüzde üç; ticari kullanımda yüzde beş oranında kayıt bedeli alınacak” dedi.

Arsası Problemsiz Her Yapı, Kat Mülkiyetine Geçebilecek

Yapı ruhsatı olsun olmasın tüm yapıların arsalarında problem yoksa Kat Mülkiyetine geçebileceğini belirten Toptaş “Maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında umumi hizmet alanların terk edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın tüm yapılar kat mülkiyetine geçebilecek. Bu durumda yapı kayıt belgesi için konutta yüzde altı; ticari kullanımda yüzde on alınacak. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda ve parsel kaymalarında bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmayacak” dedi.

Hazine Arazilerindeki Gecekondular

Lemnos Emlak “Eğer bu yapı, Hazineye ait bir arsa üzerinde inşa edilmiş ise, bu taşımaz önce Bakanlığa tahsis edilecek. Bakanlık tarafından da buradaki Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine rayici değil gerçek piyasa değeri üzerinden satılacak. Yer taşınmaz belediyeye ait bir arsa üzerinde inşa edilmiş ise, bu satışı belediye yapacak” dedi.

Emlakçılar İçin Önemli Bir Fırsat

Daha önce yıkım cezaları ile kredi çekilemeyen birçok taşınmazın krediye uygun hala geleceğini belirten Lemnos Emlak Gayrimenkul Danışmanı Ersoy Toptaş , Büroratik ve hukuki süreçleri en hızlı şekilde tamamlayacaklar. Eskiden kredi problemi olan birçok yapı artık krediye uygun olacak. Şimdi bölgelerimizde bu yapıların tespitlerine başladık” dedi.

Ne Sağlayacak?

  • Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılar için daha önce alınmış olan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek,
  • Yapıların ait olduğu abone grubu dikkate alınarak, geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek,
  • Arsası problemsiz her yapı kat mülkiyetine geçmiş olacak,
  • Daha önce kredi çekilemeyen birçok taşınmaz krediye uygun hala gelecek,
  • Barış ile vatandaş kendisini devlete ve belediyeye karşı tanıtmış olacak, husumet son bulacak

Ne Sağlayamayacak?

  • Yapı kayıt belgesi almak imar planı dışına çıkma hakkı vermeyecek. Belge yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.
  • Yapının kat mülkiyetine geçmesi, bu yapının depreme dayanıklı olduğunu göstermeyecek. Sorumluluk malikin olacak.
  • Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar af kapsamında değerlendirilmeyecek
Yapı Kayıt Sistemi 

Yapı sahibinin beyanına göre, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu bilgilerinin bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi‘ne işlenmesi

Yapı Kayıt Belgesi 

Yapılan tespit sonucunda, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında alınacak olan Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması

Kat Mülkiyeti

Yapı kayıt belgesinde, maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında kamu alanların terk edilmesi halinde, konutta yüzde 6; işyerinde yüzde 10 bedel ödeyerek kat mülkiyeti tesis edilebilmesi

İmar Barışı Avantajı

 Bu yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilmesi, yargı ve belediyelerde alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilmesi

Arsa Satışı

Eğer arsa özel mülkiyet veya donatı alanlarında değil ise, hazineye aitse, bakanlıkça belirlenen piyasa fiyatından satın alınması

Yapı Kayıt Belgesi Geçerliliği

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olması

Son Tarih: 31 Ekim 2018

KaynakLemnos Emlak
Lemnos Emlak Gayrimenkul Danışmanı- 0(530)0163196 - 0(232)8145041 : Ekonomist Bankaların farklı bölümlerinde, Sigorta şirketinde ve bir şirketin Finans bölümünde çalıştı. Gayrimenkul Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Satın Alma Uzmanlığı, Bireysel Emeklilik ve Segem, Dış Ticaret Uzmanlığı gibi konularda lisans ve sertifikaları bulunmaktadır. Öğrenmek istediğiniz konular hakkında size bilgi verebilir. Ersoy Toptaş ; Dünyaca ünlü Ekonomi Siteleri investing.com ve tradingview' de yazarlık yapmaktadır.