TCMB, faizi sabit tuttu, kur nasıl tepki verdi?

TCMB, yılın 8. PPK toplantısını bugün gerçekleştirdi ve kurul, faiz oranlarını beklenildiği üzere değiştirmedi.

PPK karar metninde ‘Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.‘ açıklamasına yer verdi.

Karar sonrası döviz kurlarındaki ilk tepki nasıl oldu?

USD/TRY 5,68 seviyesinden 5,7090 seviyesine yükseldi, ardından tekrar 5,68 altına indi.

EUR/TRY 6,4950’den 6,5242’ye yükseldi, ardından tekrar 6,49’a geriledi.

GBP/TRY 7,3070’ten 7,3745’e yükseldi, ardından tekrar 7,34’e geriledi.

TCMB’nin yıl içinde düzenlediği PPK toplantılarına baktığımızda;

Ocak toplantısında

Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı %9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %7,25.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %8.

Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı %12,75 olarak sabit tutuldu. Bu toplantıda ‘Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir’açıklaması ile kurul sıkı duruşun korunacağını belirtti.

Ocak’ta enflasyon %10,35 idi.

Mart toplantısında

Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı %9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %7,25.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %8.

GLP %12,75 seviyesinde sabit tutuldu. Açıklama metninde ‘Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir’ açıklamasına ‘Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir’ ibaresi eklenerek sıkı duruşun korunacağı belirtildi.

Mart’ta enflasyon %10,23 idi.

Nisan toplantısında

Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı %9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %7,25.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %8 oranında sit tutulurken GLP %12,75 seviyesinden %13,50’ye yükseltildi. Kurul, açıklama metninde ‘Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır‘ ibaresini kullanarak enflasyondaki yükselişin riskleri artırdığını belirtti.

Nisan’da enflasyon %10,85 idi.

Mayıs toplantısı

kurdaki yükseliş sonrası olağanüstü yapıldı ve bu toplantıda TCMB,

Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı %9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %7,25.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 oranında sit tutulurken GLP oranını %13,50’den %16,50’ye yükseltti. Açıklama metninde ‘Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir‘ ifadesi kullanılarak döviz kurlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki riskleri artırdığını belirtti.

Sadeleşme adımı atan merkez, GLP oranının politika faizi olarak kulllanılacağını açıkladı.

Mayıs’ta enflasyon %12,15 idi.

Haziran toplantısında

GLP oranını 125 bp artırarak %16,50’den %17,75 seviyesine yükseltti. Kurul faiz artışına gerekçe olarak ‘Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir’ açıklaması ile maliyet enflasyonundaki artışı gerekçe gösterdi.

Haziran’da enflasyon %15,39 idi.

Temmuz toplantısında

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 düzeyinde sabit tutuldu. Kurul, ‘Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir’açıklaması ile yapılan faiz artışlarının enflasyon üzerindeki etkisini gözlemleyeceklerini belirtti.

Temmuz’da enflasyon %15,85 idi.

Eylül toplantısında

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75’ten %24’e yükseltildi.

Açıklama metninde ‘ Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir‘ ifadesine yer verildi.

Eylül’de enflasyon %24,52 idi.