Konkordato Nedir, Nasıl Uygulanır?

2018 ile birlikte İflas erteleme artık olmayacak kaldırıldı. Bunun yerine Konkordato getirildi. Şirketler artık Konkordato istemeye başladı. Peki Konkordato nedi, süreç nasıl işliyor?

Türkiye’de şirketler yeni dönemde iflas erteleme yerine Konkordato ilan ederek, alacaklarına karşı koruma elde edecekler.

Örneklerini duymaya başladığımız Konkordato ilan edilmesi ne anlama geliyor? Konkordato nasıl ilan ediliyor? Nasıl bir süreç alacaklıları ve borçluyu bekliyor?

2016 yılına Olağanüstü Hal (OHAL) nedeniyle askıya alınan iflas erteleme, OHAL’in kalkmasıyla geri gelmedi.

15 Mart 2018’de kabul edilen yasayla tarih olan iflas erteleme daha önce başvurusu yapılmış borçlu şirketler için devam edecek. Ancak ilk defa borçlarını yapılandırmak isteyenler artık konkordato ilan edecekler. 15 Mart 2018 tarihinden sonra iflas erteleme talepleri yapılamayacak.

Bundan sonra borcunu ödemekte zorlananlar Konkordato’ya başvuracaklar.

Konkordato nedir?

Konkordato; Ticaretinden dolayı borçlanan ve borcunu ödemekte zorlanan borçlunun alacaklılarına karşı oluşturacağı bir plan çerçevesinde borcunu ödemek istemesi ve bunun mahkeme tarafından onaylanması ile borçlu ve alacaklı arasında yapılan anlaşmadır.

Konkordato, iyi niyetli borçlunun borcunu ödeyebilmek için alacaklılarıyla bir plan çerçevesinde anlaşma yapabilmesine olanak sağlıyor.

Konkordato ilan etmek isteyen borçlu öncelikle ticari mahkemeye hazırladığı plan dahilinde şirket varlığı ve varlık karşısında ne kadar borcu olduğunu bu borcunu ne şekilde ödeyebileceğini yaptığı plan ile mahkemeye sunuyor.

Mahkeme tarafından kabul edilen plan sonrası verilen süre içerisinde borcun ödenmesi isteniyor. Mahkemenin atadığı komiser takibi ile devam eden konkordato sürecinde borçlunun borcunun en yüzde 50’sini ödeyebilecek gücünün olması gerekiyor.

Ayrıca alacaklıların en az 2/3’ünün konkordatoyu kabul etmiş alacaklılardan oluşması ve bu şekilde kaydedilmiş olması gerekiyor.

Konkordato süreci başladığında borçlu aleyhine icra takibi ve haciz yapılamıyor.

Şirketin konkordato süreci içinde borçlarını yapılandırması ile ticari faaliyetine devam etmesi amaçlanıyor.

Mahkeme tarafından bir yıla kadar süre verilebildiği gibi bu süre 6 ay kadar uzatılabiliyor.

100 bin TL’nin altındaki ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanyor.

Basit yargılama usulüne göre ilerleyen ticari davalarda süre iki ay ile sınırlı tutuluyor.