Kira Sözleşmesinde Değişiklik

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararlar ile kira sözleşmelerinde büyük değişikliğe gidildi.

Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte kira sözleşmelerinde iki önemli değişiklik meydana geldi.

Birincisi dövizli kira sözleşmesi yasaklandı.

 İkincisi ise kira artış hesaplamasında değişikliğe gidildi. 

Dövizli Kira Sözleşmesi Yasaklandı

13 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile dövizli kira sözleşmesi yasaklandı. 

Karar kapsamında “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.

Bu Kararın 4. maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.” hükmü yer aldı.

Kira Artış Hesaplaması Değiştirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) gereğince kira zammı hesaplamasında kullanılan enflasyon oranında değişiklik yapıldı.

20 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yer alan Yeni Ekonomi Paketi’ne göre, kira artışı hesaplamasında üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranları baz alınacak.

Lemnos Emlak Gayrimenkul Danışmanı- 0(530)0163196 - 0(232)8145041 : Ekonomist Bankaların farklı bölümlerinde, Sigorta şirketinde ve bir şirketin Finans bölümünde çalıştı. Gayrimenkul Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Satın Alma Uzmanlığı, Bireysel Emeklilik ve Segem, Dış Ticaret Uzmanlığı gibi konularda lisans ve sertifikaları bulunmaktadır. Öğrenmek istediğiniz konular hakkında size bilgi verebilir. Ersoy Toptaş ; Dünyaca ünlü Ekonomi Siteleri investing.com ve tradingview' de yazarlık yapmaktadır.